Services

Verkkopaja-verkkotapaaminen

Verkkopaja on moderni koulutuksellinen ja vuorovaikutteinen kohtaamispaikka ja työskentelymuoto.

Verkkopaja tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen ja yhdessä oppimiseen. Verkkopajassa voit kohdata joko kahdestaan asiantuntijan kanssa tai voimme järjestää Verkkopajan, jossa sinulla on mukana vaikkapa tiimi, esimerkiksi johtoryhmä tai koko työyhteisö.

Verkkopajan hyödyt asiakkaalle

Verkkopaja on nopea, helppo ja taloudellinen tapa työskennellä, eikä se ole kasvokkain tapahtuvan työskentelyn tavoin riippuvainen ajasta ja paikasta.

Työskentely Verkkopajassa voi olla sisällöltään ja toteutustavaltaan esimerkiksi seuraavaa:

  1. Haluat pohdiskella haastavaa työtilannettasi ja mahdollisia ratkaisuja asiantuntijan kanssa.
  2. Esimiehenä, tiiminjäsenenä tai tiiminä haluatte löytää uusia näkökulmia työhönne.
  3. Kaipaat itsellesi tai tiimillesi työnohjausta tai tukea arjen työtilanteisiin.
  4. Sinulla, johtoryhmälläsi tai työyhteisölläsi on pulmallinen tilanne, jonka ratkaisuun kaipaatte apua, vahvistusta tai kenties erilaisia näkökulmia ratkaisun löytämiseksi.
  5. Työyhteisösi kaipaa yhteistä täydennyskoulutusta johonkin ennalta sovittuun teemaan.
  6. Suunnittelemme yhdessä alkavaa kehittämisprosessia, seuraavaa koulutustilaisuutta tai konsultaatiotapahtumaa, tai seuraamme meneillään olevia projekteja.
  7. Valmistelemme yhdessä Link & Learn -vierailua.

Verkkopajavalmennuksessa voimaannut ja löydät uusia ratkaisuja sinua askarruttavaan tai haastavaan työtilanteeseen.

Ota yhteyttä

Lähetä sähköpostia ja pyydä yhteydenottoa:
mikko.salonen@konsulttipaja.fi.

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian ja sovimme järjestelyistä ja aikataulusta. Tarvitset ainoastaan internetyhteyden ja sähköpostiosoitteen. Verkkopaja-verkkotapaamisten työkalu on Microsoft Teams.

Voit olla myös suoraan puhelimitse yhteydessä:
kehityskonsultti, työnohjaaja Mikko Salonen, Konsulttipaja Oy, puh. +358 50 326 4104.

Konsulttipaja Oy