Services

Työnohjaus

Konsulttipaja Oy tarjoaa johdon ja henkilöstön työnohjausta sekä yksilöille että ryhmille.

Työnohjaus on yksi tapa tukea inhimillisten voimavarojen kehittämistä. Sen avulla voidaan edistää organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämistoimia myös erillisenä projektina.

Työnohjauksen perimmäisenä tarkoituksena on auttaa ohjattavaa hahmottamaan suhdettaan omaan työhönsä ja löytämään kehittymisen mahdollisuuksia siinä. Työnohjauksessa on mahdollisuus tarkastella työhön liittyviä kokemuksia yhdessä muiden kanssa ja löytää uudenlainen lähestymistapa omaan työrooliin ja aikaisempiin työkäytäntöihin. Työnohjaus tarjoaa myös tilaisuuden ammatilliseen kasvuun. Lisäksi työnohjaus tukee ja edistää ohjattavan työpaineista selviytymistä ja työssä jaksamista.

Konsulttipaja Oy