Services

Kyselyt ja haastattelut

Konsulttipaja Oy toteuttaa puolestanne erityyppisiä arvioivia kyselyjä ja haastatteluja toimenpiteidenne tueksi tai toiminnan laadun varmentamiseksi.

Kyselyiden ja haastattelujen avulla saadaan tietoa siitä, miten organisaatiota tai työyhteisöä pitäisi kehittää. Kyselyt ja haastattelut auttavat myös etsimään toimenpiteiden tueksi oikeanlaista apua ja asiantuntemusta.

Osaamistamme ovat erityisesti ilmapiiri- ja asiakastyytyväisyystutkimukset. Esimerkiksi Konsulttipajan Oppilaitoksen itsearviointi -kyselyyn on vastannut jo satoja oppilaitoksia ympäri Suomea.

Kyselyn toteutusvaiheet

  • Suunnittelemme kyselylomakkeen yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Kyselylomakkeeseen vastataan sivuillamme, jotka on suojattu salasanalla.
  • Kyselyn tuloksista ja sen tuottamista kehittämisehdotuksista saatte nopeasti selkeän ja havainnollisen yhteenvedon.

Kyselyt pystymme toteuttamaan internetin kautta edullisesti ja helposti.

Haastattelun toteutusvaiheet

  • Laadimme haastattelukysymykset yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Haastattelut suoritetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna.
  • Haastattelun tuloksista ja sen tuottamista kehittämisehdotuksista saatte nopeasti selkeän ja havainnollisen yhteenvedon.

Sen lisäksi, että Konsulttipaja Oy auttaa asiakkaitaan arvioimaan toimintaansa, se arvioi jatkuvasti monipuolisesti oman toimintansa laatua yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Konsulttipaja Oy