Services

Konsultointi

Konsulttipaja Oy tukee ja auttaa organisaation ja työyhteisön johtoa sekä henkilöstöä muutoksessa.

Muutoksen konsultoinnissa yhteisenä tavoitteena on kehittää ja parantaa organisaation toimivuutta ja henkilöstön osaamista. Lisäksi päämääränä on edistää henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Konsulttipaja Oy:n tehtävänä on asiakassuhteessa helpottaa ja tukea yhteisön muutosprosessia ja etenkin tukea johdon toimia siinä. Yritys tarjoaa asiakkaan käyttöön prosessin ohjaamistaitojensa lisäksi tietonsa organisaation rakenteesta ja toiminnasta sekä kokemuksensa muista vastaavanlaisista prosesseista.

Konsulttipaja Oy:llä on konsultointisuhteessa neutraali rooli. Siitä huolimatta yritys voi joskus esimerkiksi toimia arvokkaana välittäjänä eri intressiryhmien välillä tai muutoshankkeen jossain vaiheessa jopa pitää hanketta hengissä. Yritys voi tarpeen vaatiessa tehdä myös tutkimuksia ja haastatteluja sekä antaa palautetta niistä.

Vuosien aikana Konsulttipaja Oy on ollut mukana erilaajuisissa konsultointihankkeissa. Yrityksellä on kokemusta myös työyhteisöjen vaikeiden kriisi- ja ongelmatilanteiden selvittelystä.

Konsulttipaja Oy